Звената „Български документи за самоличност“ ще работят в деня на втория тур на изборите за кметове

Звената „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас при произвеждане на втори тур на избори за кметове на 03.11.2019 г. Това съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Служителите от звената „БДС“ в ОДМВР-Сливен и районните управления в Нова Загора, Твърдица и Котел ще работят на 02 ноември от 08,30 до 17,30 часа и на 03 ноември от 08,30 до 19,30 часа.

В седмицата преди датата, когато ще се проведе втория тур на избори за кметове в звената „Български документи за самоличност“ към ОДМВР-Сливен е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение в зависимост от конкретния случай.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 01 ноември 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР и РУ до половин час преди приключване на работното време:

За дните от 29 октомври до 01 ноември 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч., на 02 ноември от 08,30 до 17,00

и на 03 ноември 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

  1. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  2. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 НОЕМВРИ 2019 Г.