Жени ГЕРБ – Сливен: Следващите ни инициативи ще са още повече и още по – полезни за хората

Областната структура на Жени ГЕРБ – Сливен проведе отчетно – изборно
събрание. На онлайн срещата присъстваха представители на четирите
организации от област Сливен – Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.
Събранието беше ръководено от Галина Вучкова, член на НИС на Жени ГЕРБ.
Гости на събитието бяха заместник-председателят на Жени ГЕРБ – Йоана
Йончева-Фильова, областният координатор на ГЕРБ –Сливен и народен
представител Десислава Танева, депутатът Мария Белова.
Йоана Йончева-Фильова поздрави дамите за добрата работа на организацията
през годините и заяви пълната си подкрепа в следващите им инициативи.
От своя страна Галина Вучкова заяви, че Жени ГЕРБ е сред най-добре
работещите структури в страната. „Мога със задоволство да кажа, че ЖГЕРБ
– Сливен е двигател за развитието на партията в региона и е проводник на
ползотворни, работещи и в полза на хората идеи“, каза Вучкова.
Областният координатор на ГЕРБ – Сливен Десислава Танева благодари на
всички жени в организацията за всеотдайността и работата в изключително
тежката в политически план 2021 година. „Навлизаме в много тежка година
за българското общество – здравна, социална и икономическа криза. От
настоящото правителство няма отговор и реакция за решаването на тези
кризи. То показва удивителна управленска немощ на фона на широко
прокламирания образователен ценз на управляващите“, заяви Десислава
Танева.
По време на събранието областният координатор на ЖГЕРБ Милена Чолакова
представи отчет за свършеното през годините. „Искам да благодаря на
всички вас, че се включвате във всички наши инициативи, защото без вас
нищо нямаше да се получи. Благодарим и на ПП ГЕРБ, че ни помага да
реализираме идеите си. Надявам се следващите ни инициативи да са още
повече и още по – полезни за хората“, каза Милена Чолакова. От отчета
стана ясно, че дамите са участвали в инициативи насочени към семейства,
деца и хора в неравностойно положение, в кампанията на националното
ръководство на ЖГЕРБ за информиране на обществото за проблема с аутизма.
Общинските партийни структури на жените от област Сливен са били активни
и в отбелязване на национални, регионални и местни празници, почистване
и залесяване. Провеждани са съвместни инициативи с младежите от МГЕРБ,
както и с Предприемачи ГЕРБ, стана ясно още по време на събранието.
По време на онлайн срещата бяха направени номинации за областен
координатор, организационен секретар и членове на Управителния съвет на
структурата. Предстои предложенията да бъдат разгледани и утвърдени от
Изпълнителната комисия на партията.