Земеделските стопани могат да се запознаят със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. е достъпен на страницата на Министерство на земеделието и всички земеделски производители могат да се запознаят с него. Това става ясно от отговора на въпрос на народните представители от ГЕРБ Десислава Танева и Мария Белова към служебния министър на земеделието и храните Явор Гечев къде може да се види окончателният вариант на СПРЗСР. Всички земеделски производители могат да се запознаят със Стратегическия план на адрес: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/11/01/bg_cap_sp_october_2022_ZIrlWKA.pdf , каза зам.-председателят на Комисията по земеделието, храните и горите Десислава Танева. От Министерство на земеделието допълват в отговора си до народните представители от ГЕРБ-Сливен, че проектът е въведен за финален преглед от службите на ЕК с всички промени след бележките на Комисията от месец май. Коментарите на ЕК по всички 405 забележки от месец май, също са достъпни на страницата на МЗм, но публикуването на отговори на коментарите не е възможно.

В отговор на друг въпрос на Десислава Танева и Мария Белова, свързан със Стратегическия план, от земеделското министерство уточняват, че официалното изпращане на Плана е предвидено до края на месец ноември. МЗм планира да стартира информационна кампания за изискванията на Общата селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г. Предвидено е през този месец, след окончателното разглеждане на Стратегическия план от службите на ЕК, да се представят всички акценти, възможности и изисквания свързани с Плана.

Десислава Танева припомни, че в края на октомври заедно с група народни представители от ГЕРБ-СДС в Народното събрание е входиран Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. С този законопроект ще стане възможно, независимо кога ще бъде одобрен Стратегическия план, да се проведе кампанията по Директни плащания за следващата година. За да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за Стратегическия план на страната и земеделските производители да се възползват от подпомагането, по интервенциите включени в него, до края на тази година трябва да влезе в сила националното законодателство за прилагане на Стратегическия план. „За да се предотврати неусвояване на предвидения за България финансов ресурс за 2023 г., който е в размер на 1 581 176 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е в сила завършена национална нормативна уредба на директните плащания и на секторните интервенции“, обясни мотивите за Законопроекта Танева. С приемането на Законопроекта ще стане възможно и отварянето на приема в частта „Селско стопанство“ по Националния план по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът по този план е края на 2023 година и всяко забавяне ще обрече на провал възможността за подкрепа на земеделските стопани.