Земеделски производители се жалват в Брюксел от фонд „Земеделие“

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Български земеделски производители, компании и граждани се обръщаме с отворено писмо към управляващите на Република България и ръководството на Европейската комисия като ги призоваваме за стриктно прилагане на европейското право в България, в т.ч. и решенията на Върховния административен съд на Република България. Повод за писмото са множество случаи на брутално погазване на предоставеното ни европейско право от Държавен фонд „Земеделие“, който със своя административен произвол от една страна не спазва правото на ЕС и от друга страна не изпълнява решения на българския съд.

От 2019 г. водим люта съдебна битка с Държавен фонд „Земеделие“, който не е плаща задълженията си за доставени плодове на децата в общ размер на над 1.5 млн.лв. Ние сме доставяли ябълки, круши, грозде и др., като сме закупили и доставили плодовете със наши финансови средства, подавали сме в определения срок заявки за плащане, но ДФЗ не ни възстановява извършените от нас разходи. Фондът не ни плаща години наред, а ние сме затънали в дългове, кредити и лихви, и де факто сме лишени от нашите собствени средства. Освен, че ДФЗ ни принуди да финансираме доставените плодове и ние нахранихме безплатно децата на България, то и въведе в заблуждение обществеността, че са финансирани с европейски средства и националния бюджет!

Обществено известно е, че на българските деца се предоставят безплатно плод и мляко, финансирани с европейски средства и националния бюджет. Администратор на средствата е Държавен фонд „Земеделие“, единствената акредитирана разплащателна агенция за сектора в България. През учебната 2018/2019 г. ДФЗ одобрява изпълнители по схема “Училищен плод”, по които 420 000 деца да хапват безплатно плод с осигурени над 5 млн. лева европейски и 15 млн.  национални средства. За консумираните от над 120 000 деца плодове, ДФЗ връща отпуснатите 1.5 млн. лв. на ЕС, като отчита в мониторинговия си доклад към ЕК и нашите доставени количества плодове и зеленчуци по училищните схеми, които и до настоящия момент не са ни платени.

Недоумяваме как е възможно Република България и Европейският съюз да поемат задължения да предоставят безплатно на децата плодове и зеленчуци, а ДФЗ и до днес да се държат като мутри, да не плащат за доставени количества плодове по училищните схеми и целенасочено да ни лишават от нашите собствени финансови средства.

Заявените пред ДФЗ, но неплатени училищни плодове на децата, разкриват фундаментални и системни проблеми в начина, по който България управлява отпуснатите евро помощи от Брюксел. Още повече, че няма законово основание, според Върховния административен съд. Този път проблемът не е в съдебната система, а в административния произвол, за който някой трябва да поеме отговорност!

Още повече, че от години ДФЗ ни прихваща и не плаща субсидиите, които следва да получаваме от ЕС за подпомагане на българското земеделие, което нямат право по закона за държавния бюджет. Но, ДФЗ е над ЗАКОНА, защото печелим делата в съда, но те продължават да издават нови уведомителни писма под формата на административни актове за повторно неодобрение на финансова помощ, която не е отказана на нас, а на учебните заведения, които са получили продуктите.

Ние, българските земеделски производители и търговци се явяваме официални кредитори на Република България (БГ)  и Европейския съюз (EС), след като сами сме финансирали схемата “Училищен плод” със собствена продукция и собствени финансови средства за около 1.5 млн. лв., които и до днес не са платени нито от ЕС, нито от БГ. Според условията, поставени от ДФЗ за доставените плодове, са издадени данъчни фактури на учебните заведения, които вече са принудени по съдебен ред да погасяват задълженията от средствата им, предоставени от държавния бюджет, за подпомагане на храненето на децата.

С настоящето отворено писмо, Ви предоставяме на Вашето внимание въпроси, на които очакваме точни и ясни отговори:

  1. Кой ще поеме отговорността на Република България и Европейския съюз и ще плати изядените плодове на децата, които Ви напомняме, че са за сметка на държавния бюджет и отпуснатите евро средства, а не с нашите собствени финансови средства, т.е не са дарение?
  2. Кой е виновен за изгубените 1,5 млн. лева евросредства за изядени, но неплатени от ДФЗ плодове по училищните схеми, финансирани от ЕС и БГ?
  3. Кой и как ще преустанови завинаги административния произвол на ДФЗ, който неправомерно губи предоставените ни евро субсидии от ЕС и съзнателно убива българското земеделие?
  4. Каква е причината да не е осигурен бюджет от държавата за осигуряване на безплатните плод и мляко на децата, финансирани от ЕС и БГ?
  5. Коя друга държава, членка на ЕС си е позволила да не плати безплатните плод и мляко на децата по училищните схеми?

Настояваме българската държава да поеме своите ангажименти по отношение опазване правата на всеки гражданин, ценностите на Европейския съюз и подписаните договори. Обръщаме се с апел към всички български граждани, които споделят ценностите на демократичната правова държава и искат да живеят в свободно общество с ефективна защита на основните права, в което никой не може да упражнява произволна власт, да заемат активна позиция и да защитят върховенството на правото в България. Намираме се в критичен момент, в който са заплашени развитието на страната ни като свободно общество и принадлежността ни към голямото семейство на европейските демокрации. Въпрос на граждански дълг и отговорност към поколенията преди и след нас е да защитим най-голямото достижение в съвременното развитие на страната ни – изграждането на правова и демократична държава, част от Европейския съюз и свободния свят.

9.10.2023 г.

С уважение:

Кредиторите на ЕС и БГ

Милена Рашева, земеделски производител и управител на „Ню Проджектс Консулт“ЕООД  и „София плод“ЕООД

Георги Цанков, управител на „Фууд Деливъри Експрес“ЕООД

Стефан Шалявски, земеделски производител и управител на „Терра Веджис“ЕООД

Красимир Крумов, управител на „Мидек“ЕООД