Заявления за участие в празничния базар "Кукерландия 2023" ще се приемат от 1 февруари

От 1 до 7 февруари ще се приемат документи за участие в празничния базар „Кукерландия 2023“. Търговци и занаятчии от цяла България отново ще бъдат част от четиридневното събитие, което ще се проведе в периода 23 – 26 февруари, включително. Базарът ще бъде разположен на площад „Освобождение“, улица „Цар Освободител“ и по алеите на градския парк. По схема, утвърдена от главния архитект на града, са определени конкретните места на сергии, предлагащи хлебни и сладкарски изделия от производители на собствена продукция, художествени творби, места за скари и продажба на напитки, и други.

Заявления ще се приемат в Центъра за административно обслужване в сградата на община Ямбол, както и по електронен път на yambol@yambol.bg или чрез лицензиран пощенски оператор. Определянето на местата ще се извършва по реда на подадените заявления и заплатена такса по банков път.

Желаещите да се включат в празничния базар „Кукерландия 2023“ могат да получат подробна информация от публикуваната заповед на интернет страницата на Община Ямбол – www.yambol.bg , в раздел „Актуално“:

https://yambol.bg/uploads/2A7DBF052452986DB10AA1384CF72072