Застрахователи изнесоха 4,6 млрд. лв. в чужбина

Застрахователите изнесоха близо 4,6 млрд. лв. в чужбина в търсене на по-висока доходност за активите си. Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България, към края на юни възлизат 8,76 млрд. лв., обявиха от БНБ.

За година те нарастват с 625,3 млн. лв. (+7,7%).

Инвестираните в България средства на застрахователите са малко над 4 млрд. лв., като за година нарастват с 294,4 млн. лв. (+7,8%). Те имат дял от 46,7% от всички управлявани от компаниите средства. В страните от ЕС също са вложени над 4 млрд. лв., като спрямо юни миналата година те се увеличават с 207 млн. лв. (+5,4%).

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 201 млн. лв. (+8,6%) за година и към края на юни са 2,539 млрд. лв.

Средствата на дружествата, извършващи общо застраховане, са 6,22 млрд. лв. като за година се увеличават с 424 млн. лв. (+7,3%).

Инвестициите на застрахователите в акции за година се увеличават със 191 млн. лв. (+17,5%) и достигат 1,28 млрд. лв. А депозитите им намаляват със 116,7 млн. лв. (-16,8%) до 579,3 млн. лв.