Заседава Областният кризисен щаб в Сливен

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Областния кризисен щаб на 16 март с участието на ръководителите или техни заместници на държавните и общинските институции в област Сливен. На заседанието бе обсъдена готовността на здравните заведения за прием и лечение на пациенти с вирусни инфекции, както и осъществяването на контрол в Сливенска област в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки.

В ЦСМП и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен са осигурени дезинфектанти, предпазни костюми за лекарите и медицинския персонал. Има недостиг на предпазни маски за еднократна и нееднократна употреба. Чрез РЗИ са поръчани допълнителни количества. В областната болница МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, която е на първа линия при работата с пациентите, са изработени вътрешни правила за дейностите при наличие на съмнителни и доказани случаи на коронавирус. Изработен е и план за преустройства на отделения, ако обстановката наложи това.

Предпазни костюми са осигурени и за ОД на МВР. Предпазни маски вече са раздадени на служителите от „Документи за самоличност“ и „Пътна полиция“.

На заседанието бяха координирани действията на институциите в получаването на информация и осъществяването на контрола за спазване на противоепидемичните мерки. Служителите на ОД на МВР ще извършват проверки за спазването на противоепидемичните мерки, за изпълнението на изискванията за отстояние между клиентите и недопускане на струпване от хора в търговските обекти и на всички останали изисквания, за които нарушителите носят административно-наказателна отговорност.  Засилва се полицейското присъствие в кварталите и малките населени места с оглед предотвратяване на събирането на големи групи от хора, включително на сватбени, домашни и други тържества. Ще се проверява и спазването на забраната за посещение на ресторанти, кафенета, сладкарници. Заведенията за обществено хранене могат да работят на гише или да предоставят кетърингови услуги.

Вече са извършени първите съвместни проверки от служители на РЗИ и ОДБХ в  обекти, които не са в ограничителния списък. Направени са препоръки на обекти за закуски да няма маси за клиенти вътре в помещенията или пред тях, дадени са указания за спазване на дистанция от метър и половина между чакащите клиенти. Същите изисквания трябва да се изпълняват и от останалите търговци.

Информация за лицата, пристигнали от рискови държави, се предоставят на здравните власти в лицето на РЗИ и личните лекари с последващо назначаване на 14-дневна домашна карантина. На заседанието на щаба от здравната инспекция препоръчаха с превантивна цел да се назначава домашна карантина и за лицата, пристигнали от държави, които все още не са в списъка на рисковите, но са с доказани случаи на коронавирусни инфекции. Контролът за спазването на домашната карантина ще се осъществява съвместно чрез ОД на МВР и общинските охранителни фирми. От Областния кризисен щаб препоръчаха на работодателите да освобождават от работа служителите си, ако са с повишена температура и други оплаквания, като това става със съдействието на службите по трудова медицина.

По препоръка на областния управител Божурски  участниците в заседанието подкрепиха решението да бъдат разкрити от общините горещ телефон за нуждаещи се от патронажна грижа, както и горещ телефон за подаване на сигнали за нарушаване на домашна карантина и на разпоредбите в заповедта на здравния министър, каквито вече телефони са отворени в община Сливен. Започнала е информационна кампания в кварталите, където живеят социалнослаби общности, с незадоволителна здравна култура, за опасностите от разпространение на коронавирус и необходимите мерки, които трябва да се спазват от населението. В кампанията участват здравните медиатори. Готовност да се включат са изразили още медицинските сестри и акушерки от „Майчино и детско здраве“.

В отговор на постъпили запитвания от граждани и институции, от РЗИ информираха, че е разрешена дезинфекция и с препарати на хлорна основа, но само в открити пространства.

Предстои областната и общинските администрации съвместно да разработят план за включването на доброволци в кампанията за превенция срещу разпространението на коронавирус и за оказването на помощ и съдействие на лица със затруднения.