Запорирани са пенсии за близо 700 000 лева

Пенсии за 666 417 лева са били запорирани през миналата година, показват данните на Националния осигурителен институт. Общо 4527 човека са получавали само част от парите си за месец заради неплатени задължения. Най-често това са неплатени сметки за парно, дългове към Националната агенция за приходите или банки, както и за издръжка, пише в. „Труд“.

Спрямо година по-рано броят на пенсионерите със запорирани пари намалява – през 2018 г. такива са били близо 4800 човека. Нараства обаче общата сума на блокираните пари – с близо 46 000 лева. Под защита от запор на пенсиите миналата година са били близо 1,8 млн. пенсионери. Толкова са хората, получавали пенсия до 560 лева, колкото е била минималната работна заплата за 2019 г., а според Гражданския процесуален кодекс доходи под размера на минималната работна заплата не могат да бъдат секвестирани. 

Най-много пенсии са били запорирани в София, където са блокирани над 194 000 лева на 1215 човека. На второ място се нарежда Пловдив – с  над 45 000 лева на 321 длъжника, а веднага след него е Перник – с блокирани близо 43 000 лева на 297 пенсионери. Предходната година Перник заемаше второто място по длъжници – 348 пенсионери с блокирани 42 000 лева. Най-малко запори са наложени в Силистра, Кърджали и Търговище. В трите области са установени общо 99 длъжници, на които са блокирани над 13 000 лева. Запорирани са дори средствата на двама българи, които получават пенсиите си в Турция.

Сред хората, с блокирани пари, 646 човека са пенсионерите по чл. 69 или това са работници от системата на МВР и отбраната. На тях им е запорирана общата сума от над 107 000 лева. Под запор са били дори 24 инвалидни пенсии за 2655 лева. Една трета от сумата е на трима пенсионери от Перник, на които са блокирани 850 лева.

Колко могат да ви удържат на месец

Според последните данни на НОИ, под 610 лева пенсия получават 1,86 млн. пенсионери у нас или това са близо 87,6 на сто от всички. Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането им, също се определят в зависимост от минималната работна заплата за страната. Посочените ограничения не се прилагат за задължения от издръжка.

Ако пенсионер или работещ получава на месец между 610 лева (минималната заплата) и 1220 лева (двукратния ѝ размер), то на него му се удържа 1/3 от дохода, ако няма деца и 1/4, ако има такива, които издържа. Това означава, че ако пенсионер получава 611 лв. и е осъден, ще му бъдат удържани до 203,66 лв. или 152,75 лв. в зависимост от това дали има, или няма деца.