Започват проверки на храните в детските градини и училищата

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва от вторник, 24 септември 2019 г., тематични проверки в кухненските блокове на детските ясли, градини и кухни, както и във всички обекти за хранене в училищата. Проверките в началото на новата учебна година ще бъдат на територията на цялата страна. Целта е да се гарантира  качеството и безопасността на храните, които консумират децата. Инспекторите ще проверяват доставените и приготвените храни, плодове, зеленчуци и напитки, с цел уточняване на придружаващи документи, правилно етикетиране, качество и годност, правилно съхранение, както и спазване на сроковете на съхранение.

При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби, които да бъдат изпращани в лаборатории. При установяване на несъответствие в документацията и качеството, ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство. Проверките ще продължат до 11 октомври 2019 г. включително. След това обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който БАБХ извършва периодично.

/actualno.com/