Започва реставрацията на къщата на Хаджи Димитър

Започнаха дългоочакваните възстановителни дейности на къщата – музей на Хаджи Димитър, съобщиха от отдел „Общинско развитие, проекти и програми“. Домът на рода Асенови е построен в края на XVIII век в сливенския квартал „Клуцохор“. В него на 10 май 1840 година се ражда легендарният воевода Димитър Николов Асенов.

Музейният комплекс включва къщата и хана към нея, изграден през първата четвърт на XIX век. И двете постройки са били разрушени и възстановени по архивни фотографии, по разкази на жители и роднини на фамилията. Оригиналното място на къщата е било открито по частично запазените стени на характерната за сливенския бит зимна стая и автентичния каменен зид от югоизточната й стена.

В сегашния си вид къщата – музей съществува след голям ремонт, из основи, извършен през 60-те години на миналия век. Имотът не е бил в добро състояние и за да бъде запазен за поколенията, са били предприети строителните дейности при спазване на конструктивните и архитектурни характеристики на обекта. Заслугата за това е на Георги Йорданов, известен държавник от миналото, уважаван и днес български интелектуалец с корени от Сливенския край, заявиха музейни служители.

След основния ремонт през миналия век през следващите десетилетия не е извършвана съществена поддръжка, съобщи д-р Николай Сираков, директорът на РИМ „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен. Започналата сега реставрация и консервация със създаването на съвременни удобства за посетителите стават възможни с финансиране, осигурено от Общината чрез Интегрирания проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческата инфраструктура.

Планиран е цялостен ремонт на покрива, третиране на дървесината срещу вредители, реставрация на двойната дворна врата, таваните, дъсчените настилки и др. Ще бъдат подменени инсталациите, ще има ново, подходящо осветление. Ще бъде създаден детски кът със самостоятелен санитарен възел, а съществуващите санитарни възли в двора на хана ще осигуряват достъп за хора с двигателни затруднения. Предвидена е доставка на ново обзавеждане и оборудване, включително за видеонаблюдение и охрана. Музейните специалисти са особено удовлетворени, че е осигурено финансиране за дигитализиране на експозицията и за изработването на дигитални презентации.

Къщата – музей на Хаджи Димитър е обявена за недвижима културна ценност с национално значение през декември 1989 година. Включена е в списъка на Стоте национални туристически обекта. Тя е вторият музей, в който започна възстановяване след започналите преди двайсетина дни ремонти в къщата на Добри Чинтулов. Дейностите продължават в Музея на сливенския бит и калдъръмената улица пред входа му, Държавната сукнена фабрика /стария затвор/ и площадното пространство пред нея. Напълно обновена ще бъде въжената линия /лифта/ от Сливен до местността Карандила, а частични ремонти ще има на крепостта „Туида“. Ще бъде обособен Туристически информационен център в сградата на Община Сливен. Общата стойност на финансирането е малко над 9,6 млн. лева.

Всички планирани дейности са в рамките на проект BG16RFOP001-6.002-0015-C01 – Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческата инфраструктура в Община Сливен, финансиран по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос: 6 „Регионален туризъм“, бюджетна линия: BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, както и с финансов инструмент от Фонда за устойчиви градове.