Започва проучване за нуждите на работодателите от кадри в област Сливен

Започва петото поред проучване на Агенцията по заетостта за нуждите на работодателите в България от работна сила. То се провежда съвместно с постоянните комисии по заетост към Областните съвети за развитие във всички области на страната. „Като партньори на Агенцията по заетостта се надяваме, че мнението на работодателите ще помогне да бъдат осигурени търсените кадри. Целта е държавата да формира политики, в резултат на които бизнесът, образователните институции да гледат в една посока“, коментира областният управител Веселин Вълчев. С негова заповед ще бъде сформирана работна група под ръководството на заместничката му Пепа Генчева. Групата ще организира и координира провеждането на проучването. Участват представители на Бюрото по труда, експерти от областната и общинската администрация в Сливен, представители на работодателски организации и КНСБ, съобщиха от областната администрация.

Ще бъдат анкетирани работодатели от статистическа извадка за Сливенска област, формирана от Агенцията по заетостта. Те ще бъдат поканени да попълнят онлайн анкета, в която ще посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа в техните предприятия. Във въпросника работодателите ще имат възможност да изразят мнение за влиянието на епидемичната криза върху бизнеса. С проучването вече ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. „регулирани професии“.

Анализът на заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще спомогне за насочването на краткосрочните мерки и програми към подходящи обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал ще са полезни за вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори. Предоставената от работодателите прогноза за нужните им специалисти в близко бъдеще – след 3 до 5 години, ще насочи образователните институции във формирането на приоритетите им.

Проучването ще се проведе на два етапа през годината. Анкетирането през първия етап трябва да приключи до 18 март, след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Обобщените резултати от проучванията, проведени досега, за търсените кадри на областно и национално ниво, включително и за влиянието на COVID-кризата са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила” – https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.