Започва приемът на заявления за общинската помощ при санирането

От 23 до 27 януари, включително, сдруженията на собствениците могат да подават заявления за отпускане на финансова помощ от Община Сливен за енергийното обследване на жилищните сгради. Документите ще се приемат на обявените дати, от 8 до 16,30 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на администрацията /откъм фонтаните/. Право за участие имат сдруженията, които ще кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност.

Предложението на кмета Стефан Радев за финансовата подкрепа бе одобрено от общинския съвет още през ноември м.г. На 17 януари обаче съветниците заседаваха извънредно, и приеха изменения във вече взетото решение. „Всъщност, в края на годината излезе крайният вариант на Националната програма за енергийна ефективност, който беше много различен от по-рано обявения за обществено обсъждане. На практика, одобреното вчера решение на общинския съвет бе прецизирано и е в съответствие с новата програма“, посочи кметът.

Финансовата подкрепа от Общината ще е в размер на 50% от стойността на енергийното обследване, което ще бъде извършено от наетите от сдруженията фирми-изпълнители. Общият размер на предвидените от местния бюджет средства е 300 000 лева. Заявления ще се подават само на хартия в Центъра за административно обслужване. Те ще бъдат разглеждани по поредността на входирането им в администрацията, на принципа за правото на първия. За да се спази поредността, няма да се допуска кандидатстване по електронен път. Заявленията ще бъдат разглеждани от комисия, чиито заседания ще са публични.

„От обратната връзка, която получаваме от сдруженията, очакваме засилен интерес във времето на обявения срок. Много от тях вече разполагат с необходимата документация, съгласно обявените от Общината изисквания при кандидатстването“, отбеляза Стефан Радев.

Кампанията на Община Сливен бе първата по рода си в страната. Целта бе гражданите да бъдат поощрени и улеснени при кандидатстването пред Националната програма за енергийна ефективност, за да има повече санирани жилищни сгради в Сливен.

Създадена е прозрачна и коректна организация за регистриране на постъпилите заявления за общинската помощ.