Започва приемът на заявления за изкупната кампания на черешите

Започва приемът на заявления за разкриване на пунктове за изкупуване на череши в община Сливен. Със заповед на кмета Стефан Радев са определени местата, където ще бъдат разположени изкупвателните пунктове – това са 27 местности в Сливен и околностите на града, както и в 6 села – Сотиря, Тополчане, Глушник, Чинтулово, Гавраилово и Малко Чочовени.

Заявления за разкриването им ще се приемат в Центъра за административно обслужване в сградата на общинската администрация. Удостоверения ще се издават само срещу платена такса за 1 месец или брой дни при условие, че заявителят няма финансови задължения към общината.

Копие от удостоверението трябва да бъде поставено на видно място във всеки пункт.  Лицата, които непосредствено извършват изкупуването, трябва да имат документ от името и за сметка на коя фирма извършват тази дейност. От своя страна, предаващите череши трябва да представят документ за собственост /договор за наем на имота или удостоверение за производител/. В пунктовете ще се води регистър с трите имена и адреса на лицата, предали плодовете.

Изкупуването на черешовата реколта ще се извършва от 9,00 до 20,00 часа.

Контрол за въведената организация в изкупната кампания ще се осъществява от РУ на МВР, дружество „Общинска охрана и СОТ“, отдел „Общинска икономика и защита на потребителя“, кметовете и кметските наместници. За нарушение на издадената заповед ще бъде съставян акт по ЗАНН, при повторно нарушение ще бъде отнемано разрешителното.

Списък на местата, където ще бъдат разкрити пунктове за изкупуване на череши:

1. м.Андреева чешма
2. Разклон за лифта
3. Старчески дом
4. м.Сухата чешма
5. м.Крушката – Автоспирка
6. Редки метали – разклона за с.Сотиря
7. м.Моллова курия
8. м.Рамануша
9. м.Дълбоки дол
10. м.Партизанската чешма – с.Чинтулово-пътя
11. Ж.П.прелез I – до Автосервиз „Изток”
12. Ж.П.прелез II
13. м.Девичково
14. м.Хисарлъка
15. м.Селището
16. м.Ореха
17. м.Пандарбунар
18. м.Дюлева река – обръщалото на тролеите
19. м.Борчетата
20. Строителна борса
21. м.Бадемите-по пътя за с.Чинтулово
22. м.Каменна алча
23. м.Мацулка
24. м.Мочурите – по пътя за с.Сотиря
25. с.Сотиря
26. с.Тополчане
27. с.Глушник
28. с.Чинтулово
29. с.Гавраилово
30. с.Малко Чочовен
31. кв.”Дружба”-мостчето
32. м.Барутни погреби
33. м.Дюлева река срещу бистро „Булгари”, вляво до стълба