Започва обработка на улици и тревни площи в община Котел срещу кърлежи, бълхи и комари

От 05.06 – 09.06.2023 г. ще бъде извършено пръскане срещу кърлежи, бълхи и комари в община Котел.

Обработени ще бъдат всички дворни пространства на детски градини и училища на територията на общината. Пръскане ще се извърши също и на пясъчници, улици, стадиони, поречия на реки, паркови и обществени тревни площи.

Обезпаразитяването започва от 22 часа тази вечер и по график ще се извърши във всички населени места от общината. На обработените места ще се поставят табели за 24-часов карантинен срок.

Последващи обработки на открити площи срещу кърлежи, бълхи и комари в община Котел ще бъдат извършени от фирма „Биофарм-инженеринг” АД през месеците юли и септември.

Пръскането е съобразено с метеорологичната обстановка и съгласно всички нормативни изисквания.