Започва изплащането на обезщетенията за изграждането на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

Областната администрация в Сливен уведомява, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 39а от Закона за държавната собственост, Агенция „Пътна инфраструктура“ е превела по сметка на Областен управител сумите за изплащане на обезщетения на засегнатите от изграждането на обект „Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково. Обходен път на с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт“ и има готовност за изплащане на обезщетенията.

Собствениците на отчуждените имоти или техните правоприемници доказват правото си да получат определеното обезщетение пред Областния управител на област Сливен съгласно чл.39а, ал.2 от ЗДС. За целта е необходимо в деловодството на областната администрация да се представят документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт.

Заинтересованите могат да намерят подробна информация в сайта на областната администрация https://regionsliven.com/news.php?id=310213. От там може да се изтеглят образци на формулярите, които трябва да бъдат попълнени.