Започва изготвянето на нова областна здравна карта

Днес, в областна администрация Сливен бе проведена работна среща с представители на РЗИ-Сливен по повод предстоящо изготвяне на Областна здравна карта.

Областните здравни карти ще залегнат в новата Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. С нея се определя нуждата на териториално ниво от лекари, специалисти по дентална медицина и други медицински лица на ниво здравеопазване. Определя се брой легла за болнично лечение, медицинските дейности за всички области, както и необходимите медицински апаратури необходими за диагностика на пациентите. Картата трябва да бъде изготвена и представена на Министъра на здравеопазването до 30 септември, тази година.

В работната среща участваха областният управител Марин Христов, д-р Екатерина Кертикова и Мария Горанова.