Започна реконструкция на пречиствателна станция в Нова Загора

Снимка: Община Нова Загора

В Нова Загора днес символично бе направена първа копка на проект за „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора“. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Церемонията започна с ритуално разбиване на бутилка вино от кмета Николай Грозев, председателя на Общински съвет – Нова Загора Бояна Гидикова и управителя на ВиК – Сливен инж. Севдалин Рашев.

Проектът се изпълнява от „ВиК – Сливен“ ООД по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 9 228 206 лв., като включва изграждане и реконструкция на нови сгради и съоръжения, ремонт и рехабилитация на входна помпена станция и всички сгради и съоръжения, както и доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване.

Очаква се след ремонтите да намалее навлизането на вредни вещества и биогенни елементи и да се осигури надеждно и стабилно пречистване на отпадъчните води.