Започна проучване за нуждите от допълнително социално подпомагане в малките населени места на област Сливен

Регионалната дирекция за социално подпомагане и Областна администрация Сливен стартираха съвместна инициатива за проучване на потребностите от социално подпомагане в малките населени места на област Сливен. Целта на кампанията е чрез социални приемни на терен и срещи с кметовете да бъде акумулирана информация за потребностите от социално подпомагане и услуги, както и от дърва за следващия отоплителен сезон в малки населени места от планинската част на областта.

На работна среща днес заместник-областният управител Антоний Андонов и директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров обсъдиха хода на съвместната инициатива и оптимизирането на сроковете за консултиране и предоставяне на социална помощ за самотно живеещите хора и социално слабите семейства в планинските населени места. Като особено важна и приоритетна задача г-н Андонов открои ангажимента на кметовете своевременно да изготвят и предадат списъците с желаещи да получат дърва за огрев към горските стопанства, с цел по-добро планиране и реализиране на дърводобивната дейност. „Стараем се подпомогнем организационно процеса, за да не се повтори ситуацията от миналата година, когато в навечерието на зимата в някои горски стопанства и населени места назря проблем с обезпечаването на дърва за отопление“, коментира заместник-областният управител.

По време на разговора днес бе обсъждана и необходимостта от по-ефективно използване на ваучерите за отопление, предоставяни чрез дирекциите за социално подпомагане, като възможност за подсигуряване с дърва за следващия отоплителен сезон.

„Мисля, че тази наша инициатива, насочена към хората от отдалечените населени места и от уязвимите групи, е много полезна и навременна. Надявам се немалко социално слаби граждани от тези населени места да получат полагащата им се по закон материална помощ, за да почувстват по-осезаемо подкрепата на институциите и държавата“, каза след срещата заместник-областният управител Антоний Андонов.