Започна предизборната кампания

Новини Сливен
Снимка: pixabay

В полунощ беше открита предизборната кампания – 30 дни преди изборния ден. Тя ще приключи в 24 часа на 30-и септември.

За гласа на избирателите на 2-и октомври ще се състезават общо 28 формации – 22 партии и 6 коалиции.

В Сливенски многомандатен избирателен район са регистрирани 27 листи на политически партии и коалиции.

Предизборната кампания се води на български език.

Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

По време на предизборната кампания се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, както и унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред.

Не може да се провежда предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

Забранява сев търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.