Започна изграждането на два нови социални центъра в община Сливен – за бездомни лица и за жертви на домашно насилие

Община Сливен продължава да разширява обхвата на предоставяните социални услуги. От днес стартира изграждането на още два социални центъра в града – Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Те ще се намират в района на централната поща в Сливен.

„Имаме една от най-развитите социални системи в страната. С тези два центъра  тя ще бъде надградена с две изцяло нови услуги, които досега не са били предоставяни на територията на общината. Това е една стъпка към предоставяне на адекватна грижа и подкрепа за хората, които живеят тук“, заяви кметът Стефан Радев днес по време на подписването на Акт 2, с който бе даден стартът на строителните дейности. Той допълни още, че проектът за изграждането на двата центъра е част от Инвестиционната програма на Община Сливен.

И двата центъра ще работят с капацитет до 20 потребители. В Центъра за временно настаняване на бездомни лица ще се осигурява място за живеене за лица, останали без подслон за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. Освен осигуряване на храна и подслон, услугите в центъра са насочени към включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация, с цел последващо намиране на работа и подпомагане на социалната им адаптация. Кризисният център за жертви на насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Финансирането се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът е 100 % безвъзмездна финансова помощ и е на обща стойност близо два млн. лв. Срокът за изпълнение е до месец януари 2023 г.

„С изпълнението на този проект завършваме един цикъл от стария програмен период и се подготвяме за новия“, заяви кметът Радев. Той информира още, че към момента тече строителството на други две социални структури за нуждаещи се лица. Едната ще бъде за грижа за лица с психични разстройства, а другата – за грижа за лица с умствена изостаналост. Те ще се намират в района на Дом за стари хора в Сливен, като в тях ще бъдат настанявани потребители от Дома за хора с умствена изостаналост в селище „Качулка“.