Започна анкетно проучване за нелоялни търговски практики във веригите за доставки на селскостопански и хранителни стоки

За трета поредна година Европейската комисия стартира проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни стоки. Проучването се извършва във всички страни членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти – фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти. Поради по-слабата си договорна позиция, те често са уязвими за нелоялни търговски практики от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики.

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.

Анкетата е налична на електронен адрес:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs, като можете да изберете от меню „Езици“ в дясно български език.
Линк към анкетата има и на интернет сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК): https://cpc.bg/news-000293 
Анкетата може да се попълни до 15 март 2023 г.