Заплатите в държавния сектор растат с два пъти по-голям темп от тези в частния

Средната брутна заплата в страната продължава да расте и в края на март 2021 г. месечната сума достига 1500 лв., или с 14% над нивото отпреди година. Това се равнява на 1164 лв. след приспадането на данъци и осигуровки, пише Capital.bg.

През първото тримесечие като цяло средната заплата нараства до 1462 лв. или с 11% над нивото от година по-рано. Повишението в бюджетния сектор отново е по-значително от това в частния – съответно със 17% (до 1569 лв.) и с 9% (до 1426 лв.) на годишна база. Въпреки ускорението на възнагражденията в частния сектор през март, разликата между двата сектора расте в резултат на по-бързите увеличения на възнагражденията в администрацията. За справка – преди година разликата между тях беше 28 лв., а сега е 143 лв.

Най-висока остава в секторите ИКТ и финанси, а увеличението на годишна база е най-голямо в здравеопазването – 27%, следвано от държавното управление с 18%. В регионално отношение ръст е видим навсякъде и само две области остават с брутни заплати под 1000 лв. на месец през първото тримесечие – Благоевград и Видин.

Заплатите намаляват в пострадалите от кризата сектори

Секторът на информационните и комуникационните технологии остава лидер по отношение на номиналния размер на заплатите в страната, и то със значителна преднина. През първото тримесечие средните брутни възнаграждения в сектора достигат 3613 лв., или с 12% над нивото отпреди година, а далеч на второ място остава финансовият сектор с 2188 лв. и ръст от 3% на годишна база.

В два сектора средните заплати намаляват през първото тримесечие – развлекателния (със 7% до 1007 лв. месечно) и туристическия (с 3% на 717 лв.). И двата сектора обаче отчитат ръст на възнагражденията през март както на годишна, така и на месечна база. В имотния сектор средните заплати също са се движили под миналогодишните си нива през януари и февруари, но през март нарастват с двуцифрен темп до 1453 лв. месечно.

С най-значително повишение на годишна база се отличават браншове от бюджетния сектор. Така например в здравеопазването, след като възнагражденията на персонала бяха повишени в отговор на натоварването и риска по време на пандемията, средните заплати растат с 27% до 1686 лв. Успоредно с това фискът отдели 10% повече средства за заплати в бюджетната сфера през 2021 г., като МВР получи 15%, а някои ведомства получиха до 30% повишение. При последните става дума за администрации „на първа линия“ в борбата с пандемията, сред които Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, дирекциите „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“ към туристическото ведомство, басейновите дирекции, регионалните инспекции по околна среда и води и други. Така в сектор „Държавно управление“ средните заплати са нараснали с 18% на годишна база до 1771 лв. през първото тримесечие на 2021 г.

В регионално отношение всички области в страната отчитат повишение на средните възнаграждения. С най-голямо годишно увеличение се отличават Плевен, Силистра и Пазарджик – 17%. Най-слабо пък е повишението в Разград – с 5.8% до 1185 лв. през периода януари – март.

Само 2 области отчитат средни заплати под 1000 лв. през първото тримесечие на 2021 г., докато година по-рано тази бройка беше 10. Лидер по номинална нетна сума на месечните възнаграждения е столицата с близо 2000 лв., следвана от София-област с 1410 лв. и Варна с 1313 лв.