Заплатите на социалните работници според вида на услугата

Над два пъти минималната работна заплата да получават част от социалните работници от услугите, финансирани от държавния бюджет, предлага социалното министерство.

В публикуваните за обсъждане критерии за формиране на техните заплати е предвидено обвързване с минималната за страната работна заплата, като промяната трябва да влезе в сила от началото на 2022 година, предаде БНР.

По данни на Агенцията за социално подпомагане в момента над 16 000 социални работници са заети в услугите и се грижат за над 36 000 потребители.

Възнагражденията ще бъдат диференцирани, като за ръководителите на дневни центрове или 24-часови услуги, месечната заплата ще е от 180 до 250 на сто от минималната. За основните и препоръчителни специалисти, които пряко предоставят услугата на хората – от 150 до 220 на сто от минималната заплата.

Пак в зависимост от вида на услугата най-високо ще е заплащането в интегрираните здравно-социални услуги за деца и възрастни.

Предвидено е още за тези, които полагат грижа за хора с агресивно поведение и с нужда от постоянно медицинско наблюдение, заплатите да се завишават допълнително с до 30%.