Заместник-областният управител Антоний Андонов награди сливенските участници в VI Европейска олимпиада по статистика

Заместник-областният управител Антоний Андонов награди сливенските ученици, участвали в Европейска олимпиада по статистика, която тази година се проведе за шести път. В нея се включиха възпитаници на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен и Средно училище „Пейо Яворов“ – гр. Сливен, в две категории: категория А – за ученици X – XII клас и категория Б – за ученици VIII – IX клас.

В сърдечната церемония по награждаването взеха участие още Калина Казанджиева, директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток, Антон Георгиев, началник отдел „Статистически изследвания – Сливен“, Татяна Душанова, заместник-директор на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, учители, ученици и представители на ТСБ – Югоизток.

В приветствието си г-жа Казанджиева изказа благодарност към всички участници и техните ръководители за сериозната подготовка и доброто представяне в престижното състезание и подчерта, че то е преминало в силно конкурентна атмосфера. Тя изтъкна още, че статистиката дава широк кръгозор и възможности, помага по-ясно да се откроят и анализират проблемите, което предпоставка за вземането на по-правилни и далновидни управленски решения.

От своя страна заместник-областният управител Антоний Андонов илюстрира с примери как актуалната статистическа информация подпомага ръководителите на една държавна институция за приоритизиране на проблемите, по които впоследствие системно се работи. Той посочи, че като сериозни проблеми за региона, на база и на статистическата информация, са изведени: високият коефициент на бедност, ниската квалификация на работната сила, високият процент на хора с много ниско образование – като следствие от ранното отпадане от образователната система, ранните бракове и ранните раждания в някои уязвими общности, както и високата детска смъртност. В тази връзка настоящото ръководство на Областна администрация Сливен е определило образованието на децата като свой най-важен приоритет, по който целенасочено и системно работи, съвместно с Регионалното управление на образованието, общините, учебните заведения, Регионалната здравна инспекция, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, Окръжна и Районна прокуратура, сдруженията на образователните медиатори, неправителствените организации. В тази връзка той благодари на учениците – бъдещи успешни статистици, за положените усилия и амбицията да премерят сили в едно европейско състезание.

Г-н Андонов връчи грамоти на шестима ученици, взели участие в шестата Европейска олимпиада по статистика, като и на менторите на всички отбори.

От името на Териториално статистическо бюро – Югоизток г-жа Калина Казанджиева връчи благодарствен адрес на Областния управител, както и на директорите на учебните заведения за доброто сътрудничество.