Заместник-кметовете и секретарят на община Сливен проведоха приемния си ден

Заместник-кметовете Пепа Чиликова, Камен Костов и секретарят на община Сливен Валя Радев днес проведоха приемния си ден с граждани.

От зам.-кмета по хуманитарните Дейности Пепа Чиликова бе потърсено съдействие по въпрос, свързан с трудовата заетост и по личен казус.

Пред зам.-кмета по устройство на територията и строителството Камен Костов бяха поставени въпроси, касаещи благоустроителни дейности в район на града и възникнал инфраструктурен проблем около частен имот.

Съвет по служебен въпрос бе потърсен от секретаря на общината Валя Радева.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.