Зам.-кметът по икономическо развитие Стоян Марков за изминалата 2021 година

Община Сливен отчита като успешна изминалата 2021 година по отношение на подготовката, получаване на финансиране и стартиране изпълнението на сключени договори по проекти, финансирани с европейски средства от Оперативните програми и фондове за периода 2014-2020 г., въпреки условията на кризата с коронавируса. Това стана ясно от зам.-кмета по икономическо развитие Стоян Марков по време на пресконференция на общинското ръководство, на която бяха отчетени основните акценти от изминалата година.

„Стартирани бяха дейности по важни инфраструктурни проекти за подобряване на градската среда, нови услуги в социалната сфера, материалната база и подвижния състав в градския електротранспорт, опазване на културното наследство и развитието на туризма“, каза Марков.

Той акцентира върху началото на строителството по три проектафинансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – благоустрояването на участъци в трите големи квартала „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“, изграждане и оборудване на Центрове за грижи за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост до Дома за стари хора и изграждането и на Център за бездомни лица и Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие. Очаква се всички тези обекти да бъдат завършени през пролетта и есента на тази година.

През 2021 година започна рехабилитацията на контактната мрежа и основния ремонт на токоизправителните станции на тролейбусния транспорт в град Сливен. Извършиха се съгласувателни процедури с различни институции и министерства на работните проекти, свързани с изпълнение на проекта за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен, както и подготовката на документацията за избор на изпълнители за ремонтите и оборудването на къщите музеи  „Хаджи Димитър“, „Сливенски бит“, „Добри Чинтулов“, „Държавната сукнена фабрика“, Крепостта „Туида“ и Въжената линия Сливен – Карандила.

„Въпреки по-малкото отворени схеми за кандидатстване, във връзка с края на програмния период, през 2021 г. са сключени четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2 756 000 лв., които са основно за проекти в социалната сфера. Още два подадени проекта очакват одобрение“.

 По отношение стимулиране и привличане на инвестиции Община Сливен през 2021г. обнови икономическия си профил и представи нов Комуникационен план за привличане на инвеститори и Пътеводител за стартиращи и технологични компании.

„Инвестиционната дестинация „Сливен – Ямбол“ се дава за пример на национално ниво за обединяване на ресурси, амбиции и усилия между общините Сливен, Тунджа и Ямбол“, каза Марков.

Във връзка с изпълнение на наредбата за стимулиране на инвестиции беше издаден и първия сертификат клас В на сливенска фирма, която има национално и международно пазарно покритие.

„През 2021г. Община Сливен направи важни стъпки в своето стратегическо планиране за следващия програмен периода 2021-2027г. Изготвен и одобрен беше новия План за интегрирано развитие на Община Сливен (ПИРО). Сключихме меморандум за сътрудничество и партньорство през новия програмен период между общини Сливен, Тунджа и Ямбол и двете областни управи. Проведохме разговори с общините Твърдица, Елена и Стралджа за включването на села от Община Сливен в техните Стратегии за развитие на Местните инициативни групи (МИГ), които се финансират от Програмата за развитие на селските райони. Така за първи път изпълнявайки своя нов План за интегрирано развитие Община Сливен  ще може да насочи ресурси към някои от своите села“, допълни Марков.

Община Сливен бе удостоена с награда в категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ за 2021 г.

Обобщената справка за изпълнените и изпълнявани в момента проекти показва че в различните сфери за изминалия програмен период – 2014-2020 г., Община Сливен е получила над 66 млн. лева безвъзмездни финансови средства от различните оперативни програми и европейски фондове.

„През настоящата 2022 година продължаваме  с изпълняването и приключването до края на 2023 г. на последните финансирани проекти от старите програми за 2014-2020 г., както и нелеката задача, свързана с подготовката на Концепцията на общината за интегрирани териториални инвестиции и конкретните проекти, които ще се включат за финансиране при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен през новия програмен период 2021-2027г.“, каза в заключение Стоян Марков.