Зам.-кметът Камен Костов ще представлява Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”

На днешната извънредна сесия на местния парламент в Сливен бе гласувано упълномощаването на зам.-кмета Камен Костов, като представител на Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”. Единствената точка в дневния ред бе подкрепена с 23 гласа „за“.

Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 ч. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лв. Средствата от кредита се планира да бъдат използвани за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 г. По-конкретно, осигуреното финансиране, ще бъде насочено за подмяна на стария водопровод в квартал „Речица“, който създава постоянно проблеми и аварии.

Темата за нуждата от допълнително финансиране, което да покрие цялостната подмяна на водопровода, паралелно с изграждането на канализационната мрежа в квартала, бе повдигната още през месец август тази година. Тогава по инициатива на кмета Стефан Радев се проведе среща с народните представители от сливенски избирателен район в 46-ото Народно събрание, областния управител, председателя на Общинския съвет и представители на ВиК. В рамките на срещата тогава кметът Радев потърси  съдействие от депутатите за осигуряване на финансиране, тъй като проблемът с водопровода не търпи отлагане и трябва да се търси решение в тази посока. Те от своя страна подкрепиха инициативата и поеха ангажимент за съдействие. В тази връзка беше представен и изготвеният от Община Сливен технически проект за цялостната подмяна.

„Радвам се, че нашата инициатива успя да се реализира и въпросът с водоснабдяването и канализацията за жителите в квартал „Речица“, ще бъде изцяло решен. Целият проект се изпълнява от ВиК, а Община Сливен се е посветила в усилия да подкрепя водното дружество за изпълнението на този проект, защото той касае всички жители на Сливен“, коментира темата кметът Стефан Радев на днешната извънредна сесия на общинския съвет.

Строителните дейности в кв. „Речица“ са в рамките на голям проект, който обхваща Сливен и Нова Загора на стойност 131 млн. лева по ОП „Околна среда“, съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд.