Закриха Районните прокуратури в Котел и Нова Загора

Във връзка с провежданата реформа в системата на Прокуратурата, Районна прокуратура – Сливен уведомява, че с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 20 от 29.07.2019 г., считано от 01.01.2020 г., бяха закрити Районните прокуратури в градовете Котел и Нова Загора.

Считано от същата дата, в Районна прокуратура –Сливен бяха разкрити териториални отделения в градовете Котел и Нова Загора – съответно Териториално отделение – Котел към РП – Сливен, и Териториално отделение Нова Загора към РП – Сливен, които поемат компетентността в работата по наблюдаване на досъдебни производства и преписки за противоправни деяния, извършени на  териториите на едноименните общини.

Териториалните отделения остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите районни прокуратури. Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура – Сливен, включително тези в гореизброените градове, като от 01.01.2020 г. сигнали, жалби, молби и др. следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към Районна прокуратура – Сливен, ако същите се депозират в градовете Котел и Нова Загора или директно към Районна прокуратура – Сливен, ако се подават в град Сливен.