Задължението за сеитбооборот и неизползвана земя отпада през 2023 г.?

В опит да увеличи производството на зърно в ЕС, ЕК предлага временно да се преустанови изпълнението по ДЗЕС 7 и 8