Забраняват рекламата на ГМО

Депутатите решават да забранят ли рекламата на ГМО. Това е записано в промените на Закона за храните, който НС гледа на второ четене.

Именно в него се въвежда изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни.

Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Регламентирани са основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и търгуват храни, ще са длъжни да предлагат храни, етикетирани в съответствие с новите европейски изисквания. Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език.

Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.

Регламентирани са още: общите изисквания към храните, които се пускат на пазара; изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор; процедурите за регистрация или одобрение на обекти за производство и търговия с храни; условията и редът за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и на хранителни добавки; условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения на храни.

За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход, като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.