Забраняват бански и бебешки дрехи втора употреба

Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, на употребявани дрехи за деца до една година, на обувки за деца до 34 номер, на лично бельо и бански костюми.

Това предвиждат промени в Наредбата за здравните изисквания към  дрехите втора употреба. Проектът е пуснат за обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването.

В обектите, в които се предлага употребявано облекло и текстил, трябва на видимо място да се постави информационно табло с указания, че всички дрехи преди да бъдат използвани, задължително трябва да бъдат изпрани и при възможност изгладени.

Дрехите се придружават от документ, който удостоверява, че е извършена дезинфекция по термодезинфекционен, химиотермодезинфекционен метод или с биоцид, като се посочва методът на дезинфекция и видът на препарата.

Проектонаредбата предвижда отпадане на задължението за уведомяване на контролните органи при откриване на обекти за търговия с дрехи second hand, защото не са обекти с обществено предназначение.

С проекта на наредба се допуска предлагането на пазара на обувки втора употреба, което е в съответствие с политиката на Европейския съюз за кръгова икономика, базираща се на превенция, повторна употреба и рециклиране – като приоритети пред депонирането и изгарянето на отпадъци.

Това е в съответствие с предоставения от председателя на Европейската комисия през декември 2019 г. „Европейски зелен пакт“ като нова стратегия за растеж, според която повторната употреба на материали ще бъде приоритизирана дори над рециклирането.

Забранява се търговията с обувки втора употреба до 34 номер включително, защото в етапа на прохождане и ранна възраст би могло да доведе до настъпването на дегенеративни промени на стъпалото и в последствие до евентуални изменения на опорно-двигателния апарат, обяснява вносителят на промените.