За своя сметка Община Ямбол ще извърши цялостна подмяна на главния водопровод на основни булеварди в града

Община Ямбол започна изпълнението на обекти, насочени към подобряване на водопроводната мрежа в гр. Ямбол и общинските пътища или участъци от тях.

В момента се извършва цялостна подмяна на главния водопровод и водопроводните отклонения със средства от общинския бюджет – на ул. „Търговска“ – в участъка от ул. „Ген. Владимир Заимов“ (ОУ „Христо  Смирненски“) до Обходен път-изток, на ул. „Милин камък“ – от кръговото кръстовище на ул. „Търговска“ до ул. „Мраморно море“. Строителството ще се извършва поетапно,  ще бъде положена  и нова асфалтова настилка.

Целта на този ремонт е да бъдат решени голяма част от проблемите в квартал „Аврен“, защото авариите на водопроводната мрежа там са най-чести и има много сигнали и оплаквания от граждани.

При реализирането на следващи проекти и основни ремонти на пътната инфраструктура от Община Ямбол, ако има стари водопроводи, те ще бъдат подменяни с нови.

Припомняме, че водопроводната и канализационна мрежи се експлоатират от ВиК – Ямбол. Всички разходи за поддръжка, нови водопроводи и канализация са ангажимент на държавното дружество, което управлява и всички приходи от абонатите.

Община Ямбол ще продължи да работи за разрешаването на проблемите на жителите на града. Извиняваме се за причиненото неудобство и затрудненията в автомобилния и пешеходния трафик при изпълнението на строителните дейности.