За радикална промяна на стратегията в борбата срещу коронавируса

Илиян Василев е управител на консултантската компания „Иновативни решения за енергетиката“. Текстът му е от „Алтернативи & Анализи“.

Днес (в неделя – бел. ред.) заедно с много хора изгледахме презентацията на доктор Румен Хичев, който ръководи едно от звената в антикризисното реагиране на пандемията в Министерството на здравето на САЩ. Оставям настрана естествената гордост от това, че този български учен е намерил признание и уважение, щом са му поверили в този момент да участва,на висока позиция, в усилията за спасяване на Америка от „китайския“ вирус.

Толкова богата и стегната презентация досега българските зрители на бяха виждали. Това не е моя оценка, но и на професионалисти. Виждаме всякакви реалити конференции, цунами от данни и мерки, без контекст, стратегия и най-тревожното – не ражда увереност. Чувстваме се като информационни бройлери, които консумират все по-високи цифри на заразени и починали.

За това ще обобщя най-важното, заедно с размислите.

Първо, цялата теория на плато и пик в интерпретацията на властите е по-скоро инструмент за кризисно реагиране и отлагане на проблемите, отколкото стратегия, която да ни отведе до спасителен бряг. На фона на чутото и видяното в презентацията, приказките за „плато“ срещу „пика“ изглеждат по-скоро пиар наративи, през които се контролират обществените възприятия. Правят се ограничен брой тестове, те дават ограничени резултати и така наративът е контрол на информационния отпечатък на заразата – през данните за заразените.

До този момент, по признание на щаба, има извършени над 7000 теста, при това голяма част от тях двойни. Разбрахме, че премиерът редовно си прави тестове – лукс, който обикновеният човек няма. Тестваните обаче са 4000 души, огромната част от тях – в процеса на диагностика, предшестваща или съпътстваща лечение. На фона на 7 000 000 българи това прави под една десета от процента!? Тоест статистически пренебрежимо малка величина, за да може да даде изобщо представа за каквото и да било. Като тествате 300 души на ден, то и логически няма как да получите повече от 300 души заразени. И когато те са 20 или 30, можете да представите това на обществото като доказателство, че нещата са под контрол.

И тук опираме до местните интерпретации на теорията на платото и на пика. Доктор Хичев изрично подчерта, математическия модел не престава да бъда валиден, независимо от ограничеността и непредставителността на входните данни и непознаването на спецификата на местния алгоритъм на заразата, защото е построен въз основа на предишни, достатъчно добре и изучени пандемии.

Проблемът е в упованието върху „плато“, базирано на тези ограничени тестове, с което да се оправдават мерките до този момент.

Технологията на управлението на кризата през управление на наративите е данни, тревожни данни, репресия, данни, тревожни данни, повече репресия.

Няма как с 0,05 от процента познания, базирани на съотношението обхват на тестове и население, да внушавате друго освен, че нямате представа нито за полезността на мерките, нито за мащаба на бедата. Наративът за платото просто е по-скоро психотерапия, отколкото управленски инструмент. Актюерите и статистиците ще ви кажат, че с такива пренебрежимио малки величини те не боравят.

Следователно, извън зоната на нашето познание, заразата се развива по свои закони, по своя логика, която изобщо не се интересува от притчите за „пик“ и „плато“. Нито е сигурно, че сме в „плато“, нито че сме избягали или ще избегнем „пик“. И след това ще кажат – „направихме каквото можахме“.

В модела, който пред зрителите разигра доктор Хичев, и който беше оригинално разработен за Америка, той вложи общоизвестните ни нам данни, за население, за диагностицирани, за тествани, за починали, за заболели и т.н. в България.

Резултатът беше стряскащ – няма да видим пик още 200 дни!?

Измамно се радваме, че сме премахнали пъпките по лицето, а проказата върлува в организма, това което наричаме грешна преценка, целеполагане и приоритизация. За 7 месеца светът, поне нашият с вас свят, ще се срути и няма да остане кой да се радва на спестения ни „пик“ и на комфорта на илюзорно „плато“. Забележете 200 дни за пик, а краят на платото е неизвестен.

Да не говорим, че досега моделите изобщо не отчитат увеличената смъртност от блокирането на здравната система, отлагането на планирани операции и лечение на болни. При горе цитираната прогноза пикът дава близо 90 хиляди хоспитализации и 11 хиляди починали. За да не се стряскате, годишно у нас умират над 110 хиляди души, тоест заразата няма да роди нещо изключително като смъртност и е напълно логично допускането, че диагностиката и лечението на пациенти с други болести заради вируса изведнъж ще дадат по-голяма смъртност отколкото самата зараза.

Оставям настрана професионализма и качеството на комуникационната стратегия до този момент, която започва с данните за Италия, стряска зрителите, това което нарекох „психокютек“, за да оправдае казармените методи по-късно и липсата на стратегия за живот в условията на зараза.

Тоест цялата досегашна стратегия, макар и да са правени полезни ходове, като социалното дистанциране, е по-скоро инстинктивна защитна реакция, но не и осъзната политика. Със сигурност обаче е рецепта за катастрофа, която ще накара оцелелите в кризата да съжаляват.

Второ, което доктор Хичев заяви, че без масов скрининг, който да даде някакви реалистични входни данни, никакъв модел и никаква прогноза не може да работи. Дори това, което медицинският съвет с огромен зор успя да отвоюва през премиера от щаба, на фона на препоръките на доктор Хичев изглежда прекалено малко и прекалено късно.

В момента у нас, могат да се правят максимум 800, пряко сили 1000 RT-PCR теста. Те вършат работа за лечение и диагностика, но нямат отношение към управлението на социалните измерения на пандемията, нито помагат за оптимизиране на реакцията. За това именно са тези бързи и масови тестове, които се фокусират върху детекцията на имуноглобулините G и M. Доктор Хичев изрично подчерта – използването и оценката им въз основа на критерии като надеждност е погрешно, защото тяхната работа изобщо не е да се противопоставят на потвърдителните тестове. Те трябва да бъдат чувствителни, тоест да уловят тенденции и процеси, а на дават окончателно знание за състоянието на отделния тестиран човек.

От изнесеното стана ясно, че колкото по-бързо и по-масово започнат да се правят тези тестове, както в различните социални и рискови групи, по цялата територия на страната, толкова ще се увеличи вероятността от прицелни и успешни действията срещу невидимия враг. Доктор Хичев обърна внимание, че сме в надпревара във вируса, защото той може да мутира, докато ние търсим противодействие.

Изясни и двата щама S и L, като изследванията продължават.

В статистическите модели дори извадки от 2-3 процента от групите, които могат да бъдат засегнати от вируса, вършат работа, ако са направени по методика, която да включва различни профил на рискови групи и райони, ако са част от непрекъснат и повтарящ се процес на сканиране и водят към заветната цел да бъдат изследвани 70 процента от населението, т.е. малко под 5 милиона души (което според доктор Хичев би дало пълен контрол над заразата). Обръщам внимание за разликата между социологическите проучвания, които дават представа за процеси в обществото само въз основа на извадка от 1000 души, и много по-сложните епидемиологични процеси, които изискват сканиране в много по-големи мащаби.

Да преценим. У нас има примерно 100 клинични лаборатории, те могат да правят между 20 и 30 хиляди бързи теста. Тук изхождаме от презумцията, че бързите тестове се правят предимно в клинични лаборатории. Но ако включим към тях и личните лекари и другите „спящи“ ресурси, включително мобилни и временни центрове, нещата могат да придобият съвършено различен характер и в рамките на по-малко от месец да се придвижим към състояние, което ще ни позволи да живеем относително нормално, като се освободим от плена на заразата, като таргетираме с щадяща карантина рисковите групи и позволим на обществото да излезе от ступора, който ни обрича на катастрофа. Неизбежно ще трябва да съхраним предпазни мерки, но ще възстановим свободата на движение на хората и стоките.

Алтернативата е фалитите на фирми да застрашат финансовата система и икономиката, което пък ще срине здравната система в по-голяма степен от пандемията.

Още като започвахме проекта на Гражданската мрежа за реакция на кризи си казахме, че ще положим всякакви усилия за да не звучим политически, а само експертно. Участници в мрежата на доброволен принцип са много водещи учени, икономисти, лекари, предприемачи.

Големият проблем е в чуваемостта, в това, че има хора с правомощия, които отказват да приемат, че могат и да грешат и че е добре да се вслушат в различното мнение. Могат да имат най-добрите намерения и при друго време вероятно биха имали правото на претенция за незаменимост, но сега е криза. Очевидно проблемите нарастват и е въпрос на малко време всички да разберат, че живеем в извънредно време, което изисква извънредни подходи.

Добре е презентацията на доктор Хичев да бъде видяна от всички управленци, защото е направена от човек, който е извън гравитацията и конюнктурата на текущото у нас, а е безспорен авторите.

Дано го чуят, защото се носим безконтролно към пропаст.

С репресии, със затягане на дисциплината, на коланите, с диктатура, с ескалация на карантината, с прокурорски ексцесии и обвинения за невярна информация, с групов егоизъм пред обществения интерес просто сме обречени. Лидерите ни ще изглеждат все по-стреснати и все по-склонни да се спасяват поединично, с тестове за себе си и пиар.

За това за пореден път призовавам управленците да надмогнат собственото си его, да излязат от зоната си на непосредствения си управленски комфорт и да позволят на преден план, поне за шест месеца, докато преодолеем кризата, да излязат експерти, които извън политическата суета и целесъобразност, да изведат страната до спасителния брод. След това ще се върнат към нормалния си професионален живот, а ние към нормалния политически процес. Дори не говоря с конкретни имена, нито за щаба, нито за нелепостта на противостоенето между президент и премиера, още по-малко за суетността в политиката.

Нито има време, нито има смисъл.