За политически действия към реална децентрализация призова Парламента кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов

Писмо до ръководството на 45-то НС и ръководителите на Парламентарни групи с искане за внасяне на дневния ред на парламента на темата за финансова децентрализация изпрати  кметът на Елин Пелин доц. Ивайло Симеонов.  който е и член на УС на НСОРБ. То е придружено от „Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в България“. В него кметът на една от общините с най-висок процент инвестиции иска ревизия, бързи действия и политически ангажимент за ускоряване на зациклилата Стратегия за децентрализация, според която до 2025 г. делът на собствените приходи във всички приходи на общинските бюджети да се увеличи от 34-35% до 60%.

В писмото се предлага преотстъпване на 1/5 от  приходите от подоходното облагане към местните власти, което ще създаде директна връзка между общинския бюджет и състоянието на местната икономика. В допълнение се настоява и за споделяне на 1/10 от приходите от корпоративни данъци – спрямо мястото на извършване на дейността. Двете предложения влизат и в Петицията, одобрена на 23.07.2020 г. от Общински съвет – Елин Пелин. В писмото се настоява те да бъдат включени в законодателната програма на 45-то НС и при изготвянето и приемането на Държавен бюджет 2022 г. Предложението се подкрепя и от редица икономисти и представители на местните власти.

„Политиката за децентрализация е сред най-ощетените теми в последните десетилетия. Начинът, по който функционира в момента системата на местната власт, ограничава и потенциала й да работи за местните икономики и да осигури адекватни социални услуги. Многосекторната криза, предизвикана от глобалната COVID-пандемия, е и най-яркото доказателство за необходимостта от предприемане на бързи и ефективни реформи в посока на укрепване на местната власт“, смята Ивайло Симеонов. Според него са направени разчети, показващи, че при прилагането на тези мерки, ще бъде освободен финансов ресурс, който централният бюджет може да насочи към малките общини, които все повече губят потенциал.

Изчисленията спрямо миналата 2020 г. показват, че подобна промяна би означавала допълнителни 815 млн. лв. в общинските бюджети. Това би било ръст с около 33% на собствените приходи на общините, с което те биха достигнали 40-45% от всички приходи в общинските бюджети. Преотстъпването на 1/5 от приходите от подоходното облагане би позволило поне 50 общини да отпаднат изцяло от механизма на изравнителната субсидия и за още около 50 общини силно да се редуцира размера на изравнителната субсидия.  Това би освободило ресурс в рамките на близо 100 млн. лв., който може да бъде насочен към малките, бедни и обезлюдяващи се общини.

Повече за вижданията на Ивайло Симеонов в блога му: www.vsichkoelichno.com