За първи път бе снесено яйце от двойка лешояди в Старозагорския зоопарк

За първи път беше снесено яйце от двойка белоглави лешояди в Старозагорския зоопарк. Яйцето е поставено в инкубатор в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“. На бъдещите родителите е дадено изкуствено яйце, така че когато малкото бъде върнато за доотглеждане, те да са готови да го приемат. От Зелени Балкани“ обясниха, че причината за това е да се осигурят максимално добри условия за излюпване на лешоядче, тъй като птиците са загнездили директно на земята и има вероятност яйцето да бъде счупено. В България белоглавите лешояди са защитен вид. Екземплярите тежат 7 – 11 кг., като размахът на крилете им достига 260 – 270 см. Женските, както при повечето хищни птици, са по-едри от мъжките.

Зоопаркът в Стара Загора разполага с една двойка белоглави лешояди, които през последните седмици са наблюдавани дали проявяват размножително поведение – строят активно гнездо и копулират, според което има голям шанс яйцето да бъде оплодено. И двете птици от двойката са внесени в България от Испания през 2016 г. по проект „Нов живот за лешоядите“ LIFE14 NAT/BG/649 и са освободени в природата, с цел увеличаване популацията на вида. След като претърпяват инциденти и остават с увреждания, са дарени на Зоопарка в Стара Загора от екипа на „Зелени Балкани“ за волиерно отглеждане.
Източник: www.news.bg