За първа година на учениците ще се доставят биологични продукти и пчелен мед

Кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ могат да подават заявления за одобрение за учебната 2020/2021 г. от 1 до 31 юли 2020 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Децата в училищата и детските градини ще получават до 50 доставки по схемата „Училищен плод“ и до 50 по схемата „Училищно мляко“. 

Нововъведението за новата учебна година е, че на учениците ще могат да се предоставят биопродукти. Досега на подрастващите се даваха само конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти.

За първа година по двете училищни програми се дава възможност за доставки на пчелен мед, акцентират от Фонда.

„Право на участие в европейските схеми имат учебни заведения, производители на плодове и зеленчуци, производители на мляко и млечни продукти, организации на плодове и зеленчуци, групи производители на плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, както и общини. Учебните заведения могат да участват във всяка от схемите самостоятелно, като изберат и заявител по тях.“

От ведомството уточняват, че формулярите за кандидатстване са по образец, а документите ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя.

През изминалата учебна 2019/2020 г. по двете схеми бяха обхванати над 420 000 деца, които посещават повече от 3 200 учебни заведение в цялата страна. Схемите се прилагат в почти всички страни членки на  Европейския съюза, а от тях се възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до IV клас включително, които посещават държавните, общинските и частните училища и детски градини.

С измененията в Наредбата за прилагане на училищните схеми се цели стимулиране на родното производство. Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат произведени от български производители.

Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.