ЮНЕСКО препоръча забрана за смартфони в класната стая

schülerin schaut auf ihr handy

Oрганизацията на ООН за образование, наука и култура препоръча в доклад, разпространен тази седмица, да се забрани използването на смартфони в класните стаи. Според ЮНЕСКО интензивното използване на технологии в образованието въздейства отрицателно на представянето на учениците и студентите и увеличава ситуациите на прекъсване на преподаването.

По-малко от една четвърт от страните забраняват използването им в училищата, не са много и страните, опитващи да въвеждат някакви регулации.

Авторите на доклада казват, че по-старите модели мобилни телефони и дори радиолекции играят незаменима роля в обучението в бедните държави, където разстоянията до училищата са големи или има сезони от годината, когато трудно се стига до тях.

Но всеки опит да се помага с технологии дори на такива места трябва да бъде внимателно оценен, защото при преминаване към онлайн формат само поддържането на интернет връзка може да се окаже непосилно финансово натоварване. Сред рисковете от използването на компютри и информационни технологии в образованието (много от тях често просто се пренебрегват) е и това, че употребата на устройства от учениците над умерен праг може да има отрицателно въздействие върху академичните постижения.

„Използването на смартфони и компютри нарушава учебната дейност в класната стая и у дома. Метаанализ на изследване на връзката между използването на мобилни телефони от учениците и образователните резултати, обхващащи ученици от предучилищното до висшето образование в 14 страни, установи малък отрицателен ефект, който се увеличава на университетско ниво. Спадът е свързан най-вече с повишено разсейване и време, прекарано в неакадемични дейности по време на учебните часове.

Пристигащите известия или просто близостта на мобилно устройство може да предизвика разсейване, което да доведе до загуба на вниманието на учениците от текущата задача. Използването на смартфони в класните стаи води до ангажиране на учениците в несвързани с училище дейности, което се отразява на запомнянето и разбирането. Проучване установи, че може да отнеме на учениците до 20 минути, за да се съсредоточат отново върху това, което са учили, след като са участвали в неакадемична дейност. Също така се съобщава за отрицателни ефекти при учениците от използването на персонални компютри за неакадемични дейности по време на час като сърфиране в интернет.“

В доклада се цитират данни от проучването PISA в 79 държави, основани на индекс на онлайн активността, включваща получаване и изпращане на електронни писма, насрочване на събития, търсене в интернет и чат. Има положителен ефект от това в резултатите по четене, математиката и работа с научен материал, но само до определен праг – „няколко пъти седмично“. Има нюанси според това какви са учениците, училищата или страната им, но правилото се потвърждава повсеместно.

Не е лесно и на учителите да работят в такава среда. На много места те посочват трудности с управляване на работата и шума в клас, когато учениците започнат да гледат на таблетите или смартфоните си сайтове, които не са посочените от учителя. Над една трета от преподавателите в 7 държави, участвали в проучване ICILS през 2018 г., както и половината от тях в Дания казват, че употребата на информационни и компютърни технологии в час разсейва учениците и това се отразява отрицателно на академичните им резултати.

Онлайн обучението масово се използваше през първите години от COVID пандемията, но то разчита обучаваните да се саморегулират в процеса. Резултатът е, че по-слабо представящите се ученици и тези без подкрепа в семейството са в повишен риск да се откъснат още по-назад от останалите, защото им е трудно да задържат вниманието си. В страни като Белгия, Нидерландия и Швеция е установено, че загубата на знание е достигала до 60% в домакинства, където родителите са с по-ниско образование.

Проблеми се създават и ако технологиите се използват в отсъствието на квалифициран учител. Например раздаването на компютри на учениците не подобрява ученето, ако учителите не участват в педагогическия процес.

„Трябва да научим децата да живеят както със, така и без технологии; да вземат това, от което имат нужда от изобилието от информация, но да пренебрегнат това, което не е необходимо; да позволим на технологиите да поддържат, но никога да не изместват човешките взаимодействия в преподаването и ученето“, Манос Антонинис, директор на ЮНЕСКО по неравенствата в обучението.

Тези неравенства между учениците се увеличават, когато обучението е изключително дистанционно и онлайн съдържанието невинаги е подходящо за контекста, в който се преподава. Проучване на колекции от открити образователни ресурси установи, че почти 90% от онлайн базите за висше образование са създадени или в Европа, или в Северна Америка; 92% от материалите в глобалната библиотека на Open Educational Resources Commons са на английски език.

Цифровите технологии, включително изкуственият интелект, не могат да заменят ефекта от жив контакт между хора и не бива да изместват фокуса на образованието върху човека и индивидуалните различия, казват още от ЮНЕСКО. „Не всяка промяна е равна на прогрес. Само защото нещо може да бъде направено, не означава, че то трябва да бъде направено“, се казва в заключение

„Цифровата революция крие неизмерим потенциал, но точно както бяха изказани предупреждения за това как тя трябва да бъде регулирана в обществото, подобно внимание трябва да се обърне на начина, по който се използва в образованието“, каза генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле. „Използването трябва да бъде за подобряване на учебния опит и за благополучието на учениците и учителите, а не в тяхна вреда. Поставяйте нуждите на обучаемия на първо място и подкрепяйте учителите. Онлайн връзките не са заместител на взаимодействието лице в лице между хората“, допълни тя.

Ето част от препоръките в доклада, свързани с рисковете за личното пространство, безопасността и благосъстоянието на децата, когато няма надзор върху индустрията на образователните технологии.

  • Управлението на образователните технологии е предизвикателство за правителствата. В 82% от страните има държавен отдел или агенция, отговарящи за образователните технологии. В 48% от страните тази функция се ръководи от министерството на образованието, в 29% – от министерството на образованието и още едно министерство, и в 5% – от съвсем друго министерство.
  • Публичните органи трудно управляват частни институции. В Индия правителствен съвет през 2021 г. предупреди гражданите, които обмислят купуване на образователни технологии, да не бъдат подвеждани от измамни маркетингови тактики.
  • Рисковете за поверителността на работата, безопасността и благосъстоянието трябва да бъдат регулирани. В анализ на 163 образователни технологични продукта, препоръчани за деца по време на пандемията от COVID-19, се казва че 89% са могли да събират или са събирали информация за деца в учебни заведения или извън учебните часове.
  • Законодателството за защита на личните данни едва прохожда. Само 16% от страните гарантират поверителността на данните в образованието със закон; допълнителен анализ на 10 държави установи, че въпреки това законодателство правата на децата все още не са защитени.
  • Училищата събират изобилие от данни за деца и учители, но разпоредбите за използването на данните са рядкост. В Европейския съюз държавните училища са обхванати от Общия регламент за защита на данните и трябва да назначават служители по защита на данните.
  • Алгоритмите за изкуствен интелект, прилагани в образованието, могат да възпроизведат или задълбочат неравенството.
  • Образованието става все по-често обект на кибератаки. В Съединените щати броят на училищата, засегнати от кибератаки, в 45 окръга почти се е удвоил между 2021 и 2022 г.
  • В световен мащаб 16% от държавите са приели законодателство за предотвратяване и действие срещу кибертормоз с акцент върху образованието; от тях 38% са го направили след пандемията от COVID-19.

Продължителното стоене пред екрани и работа с технологии се отразява отрицателно на благосъстоянието на децата. В Съединените щати се смята, че 11- до 14-годишните прекарват 9 часа на ден пред екрана и това се се увеличи в началото на пандемията от COVID-19. Съществуват малко разпоредби и насоки за времето пред екрана. В Китай Министерството на образованието ограничи времето, прекарано с дигиталните устройства като инструменти за обучение, до 30% от общото учебно време. Няколко държави забраняват използването на мобилни телефони или други технологии в училищата.

В световен мащаб по-малко от една четвърт от страните имат закони или политики, забраняващи използването на телефони в училище. Някои забраняват използването на конкретни приложения поради съображения за поверителност.

Източник: dnevnik.bg