ЮИДП участва на Международна конференция в Рим

Югоизточно държавно предприятие – Сливен взе участие в Международна
конференция по повод Световния ден на околната среда и в памет на
първия световен конгрес за горите, проведен в Италия през 1926 г.
Организатор на събитието, което се провежда в Рим на 6 и 7 юни 2023 г. в
университета “Рома Тре”, е “Корпуса на карабинерите” и е под надслов
“Факторът гора". Целта на мащабната среща е да се акцентира върху
опазването на горите като основен елемент в борбата с изменението на
климата и върху тяхното жизненоважно значение за биоразнообразието,
въглеродните, водните и енергийните цикли в световен мащаб.
Изпълнителната агенция по горите, Североизточното държавно
предприятие и Югоизточното държавно предприятие представиха
дейността по проект „Земите и горите на орела“; (LIFE18 NAT/BG/001051),
чиято основна цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив
орел, чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни
местообитания на вида, както и създаване на нови такива. На открит щанд
екипът по проекта представи различни информационни материали за
проекта, традиционни български продукти, от които пчелни мед и прашец
от ДГС-Кости, и брошури за дейността на природните паркове “Странджа”
и “Сините камъни”.


Българският щанд бе посетен и от министъра на земеделието, хранителния
суверенитет и горите в Италия Франческо Лолобриджида. Той се запозна с
извършените дейности по проекта "Земите и горите на орела" (LIFE18
NAT/BG/001051) до момента и пожела успех на всички, които участват и
допринасят за неговото успешно изпълнение.
Участие в конференцията взеха представители на институционалните
власти в Италия, експерти от научния сектор и представители на
международни организации, университети и изследователски центрове,
преподаватели по екология, граждани и медии. На събитието бяха
разгледани различни теми, чрез изказванията на изтъкнати италиански и
международни лектори, следвайки шест сесии – “Опазване и
възстановяване на горите за нашето бъдеще”, “Откриване, борба и превенция с човешките нарушения”, “Горските шампиони: жените,
местното население, младежта”, “Гори и климат: обсъждане на ситуации и
предприемане действие”, “Информация, образование и обучение:
информираността и участието като защитен фактор” и “Изследвания и
обучение: „трансформираща“ промяна”.