ЮИДП с призив: Да опазим горите от пожари!

35 низови пожара са регистрирани на територията на Югоизточно държавно предприятие от началото на годината до момента. Засегнати са близо 3000 дка иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, треви и незалесени площи. Това е близо 30 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година, когато са отчетени 12 пожара, които са засегнали 100 дка горски площи. Основната причина за повече от 98% от пожарите в горските територии е човешка небрежност.

Средногодишно огнената стихия на територията на ЮИДП засяга над 13 000 дка гора, което е площ сравнима с размерите на 1850 футболни игрища. Затова на прага на активния пожароопасен сезон Югоизточно държавно предприятие апелират за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомнят, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места.

Във всички териториални поделения на ЮИДП са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари, които се осъществяват от горските стопанства успешно и са в процес на провеждане. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. До момента участие в гасенето на горски пожари са взели над 300 служители на ДГС/ДЛС и близо 100 коли на територията на ЮИДП.

През този месец тече контрол по изпълнението на противопожарните мероприятия и оборудване на поделенията, извършван от експерти на централното  управление на ЮИДП, районните служби на ПБЗН и регионалните дирекции на горите. Специално внимание е отделено за подготовката на минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради, които ограничават пътя на възникнал огън от пътна мрежа, а и не само към горите.