ЮИДП проведе работна среща с областния управител на Сливен

В областна администрация Сливен се състоя работна среща на ръководството на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен и областния управител на област Сливен Марин Христов.  Основни теми бяха противопожарните мерки в областта и снабдяването с дърва за огрев на местното население. На срещата присъстваха директорът на предприятието инж. Димчо Радев, неговият заместник инж. Станимир Сотиров, както и директори и зам.-директори на горските стопанства от областта.

Областният управител приветства участниците и благодари на инж. Радев за инициираната среща, като отбеляза, че тя е от изключително значение за ефективността на съвместните дейности.

Инж. Радев започна с призив към обществото за повишено внимание и отговорност. “На целия Балкански полуостров върлуват горски пожари. В момента сме в най-рисковия сезон. Наше задължение е да пазим природата и човешката сигурност.”Той сподели, че в област Сливен е спокойно откъм пожари. Възникналите такива са изцяло низови без щети върху горския фонд. “Тук искам да благодаря на колегите, че са изпълнени всички противопожарни мероприятия в стопанствата. Лесокултурните прегради и минерализованите ивици се поддържат, което е решаващо в много от случаите на пожар. Призовавам да се обърне повече внимание на земеделските производители за обезопасяване на обработваемите земи от пожари, чрез заораване с орни пояси. Липсата им е причина пожарите да стават неконтролируеми и бързо да се разпространяват. Контролът е важен, защото след това процесът става необратим. За нас превенцията е най-значима, затова и работим в тази посока – превантивни противопожарни мерки, информираност на населението и санкции за нарушителите.”, заяви инж. Радев.

Директорът представи и актуална справка за дървата за огрев. Предприятието е предвидило 90 хиляди куб. метра дърва за населението в Югоизточна България, като подадените заявленията са за 85 хиляди. До момента заявките са изпълнени на 50%. “Целта ни е до края на септември населението да бъде задоволено на 90%, за да избегнем и евентуални спекулации с предстоящите избори.”, добави той.

Количествата са увеличени спрямо миналата година, за да няма никъде напрежение. Работи се в посока за намаляване на разходите в структурите на предприятието, за да има спад в цените на дървесината за 2024 г.

Всички директори на стопанствата представиха актуални данни за пожарите в техните региони, както и справки за заявени и доставени количества дърва за огрев на населението. И тук те отчетоха спад на търсенето, поради презапасяване с дървесина.

 

На срещата присъстваха и представители на ОД на МВР – Сливен и РДПБЗН – Сливен. Те споделиха, че работят в синхрон и в много добро сътрудничество с горските структури по отношение на съвместните дейности. Обърна се специално внимание на участието на горските служители в гасенето на пожари и тяхната бърза реакция и готовност с екипи.