ЮИДП: Благодарим на всички, участвали в потушаването на горските пожари!

Ръководството на Югоизточно държавно предприятие – Сливен изказват искрената си благодарност към всички фирми, доброволци, пожарникари, горски служители и директори на горски стопанства от ЮИДП за проявените смелост, отговорност и висок професионализъм в борбата с разразилите се горски пожари през последните седмици на територията на предприятието, и не само.

“Изказваме нашата признателност за Вашия достоен човешки пример и демонстрираната съпричастност! Убедени сме, че само чрез единство и общи усилия на всички нива, можем успешно да се справим с опасността на опустошителните пожари.”, споделят от ЮИДП.

От ръководството на предприятието отново апелират всички граждани за повишено внимание, отговорност и морал при лов и туризъм, за да съумеем заедно да съхраним и опазим българската гора и нейните обитатели от пожари.