Югоизточна България за пример в ЕС по дял на жените учени и инженери

Снимка: Pixabay

През 2019 г. в ЕС учените и инженерите сред жените са повече от 6,3 милиона, което представлява 41% от общата заетост в тези две сфери, сочат данни на Евростат.

По сектори жените са слабо представени в производството (където само 21% от учените и инженерите са жени), докато в сектора на услугите има повече баланс между половете (46%).

Сред държавите-членки на ЕС делът на жените учени и инженери варира значително през 2019 г. – от 55% в Литва до 28% в Люксембург.

Два региона на България – Северна и Югоизточна, са сред най-добре представените в съюза (57%) по жени инженери и учени. Като цифри през 2019 година страната ни е имала общо 210,4 хиляди учени и инженери, от които 104,9 хиляди са мъже, а 105,5 хиляди – жени.

На регионално ниво жените учени и инженери преобладават в 13 региона на ЕС:

  • пет региона на Испания: Североизточната (53%), Северозападна, Канарските и Източните (всички 52%) и Център (51%),
  • два региона на Полша: Източен (54%) и Централен (51%),
  • Северна и Югоизточна България (57%), Мадейра в Португалия (57%), Северна Швеция (56%), както и Литва (55%), Латвия (53%) и Дания (52%).

В другия край на скалата най-малката част от жените учени и инженери е регистрирана в Баден-Вюртемберг в Германия (29%) и Люксембург (28%).