ЮДП – Сливен е осигурило над 230 000 кубически метра дърва за огрев до момента

Над 230 000 пространствени кубични метра дърва за огрев са определени за директни
продажби на физически лица през новия отоплителен сезон от Югоизточно държавно предприятие – Сливен.

Количествата са ориентировъчни и при повишено търсене с настъпването на есенно-
зимния период държавните горски и ловни стопанства могат да предложат допълнителни обеми.

От Югоизточно държавно предприятие – Сливен, до момента са заплатени и издължени от склад 154 887 пространствени куб. метра дърва за нуждите на населението. Най много от тях са получени в стопанствата от Бургаска област – 78 530 пр.куб.м. В област Сливен те са 26 249 пр.куб.м, в област Ямбол – 14 958 пр.куб.м, в област Стара Загора – 16 284 пр.куб.м и в област Хасково – 18 866 пр.куб.м, като общо 20 484 домакинства вече са получили заявените от тях дърва.

Продажбата на дърва се извършва през цялата година, но летните месеци са най-активният период, в който хората бързат да осигурят отоплението си за зимата. Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮИДП – Сливен е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва.

Ръководството на ЮИДП – Сливен апелира гражданите да подават сигнали за нередности при констатирани нарушения по време на доставките на дърва за огрев и напомня, че дървесината, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба.