Юбилейна изложба: „125 години от рождението на ПЕТКО СТАЙНОВ“

По случай Международния ден на музеите, „Исторически музей – Котел“ и Фондация „Петко Груев Стайнов“ представят пред котленската общественост постерната юбилейна изложба: „125 години от рождението на Петко Стайнов“. Изложбата ще бъде открита на 19 май /четвъртък/ от 17.00 ч. във фоайето на експозиция „Котленски възрожденци“, след което програмата ще продължи с документален филм, посветен на композитора и музикални изпълнения на деца от Центъра за личностно развитие – Котел.

За оформянето на експозицията са ползвани фондовете на архива на Българската академия на науките, Централния държавен архив, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Съюза на българските композитори, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, Софийската филхармония, Библиотека „Искра” – Казанлък, от семейния и други фамилни архиви и други.

Изложбата представлява пана, представящи специфичните учебни пособия и плочата за писане на брайлов шрифт, с помощта, на които Петко Стайнов се е обучавал в Института за слепи в София, удостоверението за завършена консерватория в Дрезден, като преподавател по пиано в Института за слепи деца, основател и дългогодишен председател на Националното читалище за слепи “Луи Брайл”.

Специален акцент са факсимилета на оригиналите на най-известната му творба „Тракийски танци”, както и симфоничната поема „Тракия”, за чиято балетна версия, поставена през 1943 г., свидетелства цветна снимка на акварелния ескиз на декора ѝ от Дечко Узунов. Представена е и дейността на Петко Стайнов като директор на Софийската опера и като основател на дружеството на българските компонисти „Съвременна музика”. Показана е значителна част от държавни отличия и грамофонни плочи с негови произведения.