Язовир „Жребчево“ край Сливен е пълен на 35 процента

Язовир „Жребчево“ край Сливен е пълен на 35 процента от общия обем, съобщи Пламен Иванов, управител на „Напоителни системи“ – клон Сливен.

Нивото на водосбора към днешна дата е около 138 милиона куб.м вода при пълен капацитет – 400 милиона куб.м. От тях 30 млн куб.м са т.нар. мъртъв обем, който не се използва.

Според графици, определени от МОСВ, през януари ще се изпуска вода само за осигуряване на допустим оток в река Тунджа с обем 5 милиона кубични метра. Не е разрешено подаване на вода за енергодобив през месеца.

Според Иванов, не е притеснително нивото на язовира към момента, като през минали сушави години то е било и по-ниско.

През миналата година за напояване са били подадени 80 милиона кубични метра вода за поливния сезон април-септември, като с тях са били поливани близо 20 871 декара насаждения.