Ямболските училища ще посрещнат над 7000 ученици, първокласниците отново ще получат подаръци от Община Ямбол

Тази година 678 първокласници, разпределени в 30 паралелки, ще влязат в
ямболските училища. Всяко дете, прекрачило прага на училището за първи
път, ще получи подаръци от Община Ямбол и Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В
комплекта са включени две книжки – „Приказки за първолака“ и
„Патиланци“, цветни моливи, гланцово блокче, скицник за рисуване,
магнит, тетрадка, линия, учебна програма и ръчно изработени значки.
Всички училища на територията на община Ямбол са заявили готовност за
започване на новата учебна 2022/2023 година. Училищата отговарят на
санитарно-хигиенните изисквания на Регионална здравна инспекция-Ямбол за
осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. Всички
училища и детски градини имат готовност за работа в условията на
извънредна епидемиологична обстановка.

Осем учебни заведения ще започнат учебната година като иновативни
училища: Основно училище „Петко Рачов Славейков“, Начално училище „Св.
Св. Кирил и Методий“, Обединено училище „Д-р Петър Берон“, Езикова
гимназия „Васил Карагьозов“, Основно училище „Николай Петрини“, Средно
училище „Св. Климент Охридски“, Професионална гимназия по икономика
„Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко
Константинов“.

На територията на община Ямбол ще функционират две начални училища, пет
основни училища, едно обединено училище, едно средно училище, едно
спортно училище, три профилирани гимназии и две професионални гимназии.
В тях са обхванати 7052 ученици от първи до дванадесети клас,
разпределени в 319 паралелки. Подготовката на петгодишните и
шестгодишните деца за училище ще се осъществява в 51 подготвителни групи
с 1246 деца.

Ресурсната обезпеченост на училищата, профилираните и професионалните
гимназии за нормалното протичане на образователно-възпитателния процес е
осигурена.

В училищата и детските градини са заети 795 бройки педагогически
персонал и 373 броя непедагогически. В готовност за новата учебна година са и детските градини, като в тях са обхванати 2316 деца. На територията на община Ямбол има девет детски
градини и детски ясли с две сгради. Всички детски заведения са
подготвени за новия отоплителен сезон и са снабдени с учебни помагала и
учебно-познавателни книжки.