Ядем по-малко хляб, нараства потреблението на плодове, зеленчуци, алкохол

Промени в потреблението на домакинствата през 2019 г. спрямо 2018 г. отчете НСИ.

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство

Намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.9 килограма средно на едно лице. В същото време се увеличава потреблението на плодове с 2.4 кг, на зеленчуци – с 2 кг, на месо – с 1.4 кг и на безалкохолни напитки – с 3.9 литра.

Увеличава се консумацията и на алкохолни напитки от 31 на 32.6 л на едно лице от домакинството, както и на цигари – от 674 на 733 броя.

Нараства покупателната способност на домакинствата през 2019 г. спрямо 2018 г. И това важи за всички основни хранителни продукти с изключение на белия хляб и картофите.

Най-много е нараснала покупателната способност при гроздето, ябълките, яйцата и маслото.