Всички медицински услуги необходими на пациентите в Котел ще могат да бъдат получени на едно място

По идея на кмета на Община Котел Коста Каранашев и изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ д-р Васислав Петров, отделението по „Вътрешни болести“ в Котел се мести в сградата на „Общински медицински център“, бивш („Родилен дом“) в града. По този начин от 1 ноември 2022 г. /вторник/ макар и в различни сгради, общинското ръководство в Котел оформя зона, в която всички медицински услуги, необходими на пациентите, могат да бъдат получени на едно място.

„Непосредствената близост на „Център за спешна медицинска помощ“ и „Диагностично – Консултативен център“, с кабинети на общопрактикуващите лекари доведе до логичната идея за организиране на зона от такъв тип, която да предлага здравни услуги на едно място. Отдалечеността на отделението по „Вътрешни болести“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, което беше в края на града, създаваше неудобство сред пациентите, нуждаещи се от хоспитализация. С преместването на отделението в „Медицински център“, се цели да се съкрати пътя на нуждаещите се от хоспитализация пациенти, които страдат от пулмологични и кардиологични заболявания. По този начин ще се улесни достъпът им до утвърдени лекари специалисти“, така коментира новото здравно зониране кметът на Община Котел Коста Каранашев. „Жителите на община Котел заслужават да имат място, в което да се възползват от съвременна медицинска апаратура, а болничният им престой да е сред просторни и чисти стаи, всяка от които е с удобен санитарен възел“, каза още градоначалникът.

„Отделението ни разполага с приемно-консултативен кабинет, трима лекари, седем медицински сестри и шест санитарки.  Разкритите легла по пулмология и кардиология са 18. Отделението има собствен ехокардиограф и ЕКГ“, каза д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен. Той допълни, че професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри белодробни и сърдечно-съдови заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение.

Сградите, които ще предлагат здравни услуги в една зона, осигуряват лесен достъп до медицинска помощ и на всички групи в неравностойно положение, а отделението по „Вътрешни болести“ ще продължи да осигурява денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика на пациенти от община Котел.