Всички дела влизат в единна информационна система

Единната информационна система на съдилищата отговаря на всички законови и подзаконови изисквания, за да се осъществява е-правосъдието. Toва заяви ръководителят на проекта за изграждането на Единната информационна система на съдилищата Гергана Мутафова при представяне ѝ във ВСС.

17 пилотни съдилища заработили с електронната информационна системата миналата година, като до края 2020 г. се включили до 43 съдилища. Всяка нова система, особено тази, която обхваща не само модули по случайно разпределение на дела, по деловодно управление на делата, но и по дейности, които касаят самото разглеждане на делата, трябвало да бъде усвоявана много бързо от съдилищата. Поради необходимостта от доизграждане и оптимизиране на функционалностите на системата ВСС приел септември месец 2020 г. да се преустанови образуването на дела в системата до нейното оптимизиране.

Към настоящия момент всички съдилища образуват дела в тази система, а оценката е, че те са силно мотивирани и имат желание да работят така. ВСС продължава да работи по оптимизирането на системата в полза на правосъдието и на гражданите.

След 30 юни 2021 г. електронни дела и електронните съдебните актове по тези дела ще бъдат доминиращи пред хартиените – т.е. вече ще се образуват само електронни дела.

Мутафова, която е и бивш районен прокурор на Пловдив, увери, че не смятат, че системата е перфектна, но за да бъде надграждана трябва да се работи с нея и да се ползва от потребителите.

От своя страна координаторът на системата Вероника Имова обясни, че изграждането на единна информационна система е протекло и непропорционално във времето.

От 2018 г. липсват норми в процесуалното законодателство, които да уреждат изготвянето на съдебни актове в е-форма и извършване на процесуални действия в такава форма, каза тя. Такова правна регламентация била въведена едва в края на миналата година.

Рим е изграждан 2000 г. Една система, която работи в такъв глобален вариант, който съчетава абсолютно всички етапи от управлението на съдебните дела, тази система се нуждае от единната подкрепа на всички играчи, които са въвлечени и въведени в тази реалност“, категорична бе Имова, цитирана от News.bg.

Тя е удовлетворена от свършеното, но очаква още много работа по оптимизирането на системата. Крайно време е да догоним развитите държави, пожела си Имова.

9928 потребители има в единната информационна системата. 3046 съдебни заседатели работят в нея. 950 магистрати работят отдалечено с единната информационна система. Тя се състои от 38 модула, като 19 от тях са функционални, а останалите 19 имат спомагателни роли в работата на системата.

На въпрос на News.bg доколко системата е защитена от хакерски атаки и тeч на данни, анализаторът от „Информационно обслужване“ Снежанка Смилкова увери, че ЕИСС е защитена със сигурна връзка, като се влиза само с квалифициран електронен подпис.

Основните ползи на системата са, че осигурява прозрачност, публичност и проследимост. Всеки потребител бива проследяван какви действия и по кое време те са извършвани по делото. Улеснен е достъпът за данни от други информационни системи, еднократно се въвеждат и уеднаквяват структурите и обхвата на данните, дава възможност системата да бъде надградена допълнително и по лесен начин, улеснен е достъпът в реално време до данни от други информационни системи, обясни Смилкова.

ЕИСС е свързана с ЕПЕП, СЕПС, ЦУБИПСА, ИСПН, ЕПРО, Национална база данни „Население“, Търговския регистър, Регистър на юридическите лице с нестопанска цел, БУЛСТАТ, НАП, НОИ и МВР „Български документи за самоличност“.

Към момента на внедряването на системата делата са вече 2 039 000. Съдебните актове преди 5 години са били 2 612 600, а сега са 4 977 500.

Към момента електронните дела в ЕИСС са 261 514, като от тях 69% са граждански, 28% наказателни, 3% търговски и 0.03% фирмени. ЕИСС е внедрена във всички съдилища в обхвата на проекта. Всички съдилища работят с пълна функционалност.

Във ВСС на вниманието на журналистите бе показано как в реално време работи Единната информационна система. Това, което предстои пред ВСС е разработване на единния портал за електронно правосъдие.