Временни прекъсвания на водоподаването ще има в участъци на кв. „Речица“ от 12 декември до 4 януари

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 12.12.2022 – 04.01.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Клон 31 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Опълченска“;
  2. По трасето на водопровод КII – по ул. „Изгрев“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;
  3. Довършителни работи по ул. „Михаил Греков“ между ул. „Драва“ и ул. „Безименна“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.